Lịch Cúp Điện Tháng 11 Khu Vực Dĩ An Bình Dương

Lịch Cúp Điện

Việc cúp điện có thể xảy ra do rất nhiều nguyên nhân như: Thiên tai, lũ lụt,… đây là những nguyên nhân chúng ta không thể kiểm soát được và phải chấp nhận nó. Tuy nhiên, hàng năm trước tại các nhà máy hồ thủy điện, hay công ty điện lực sẽ tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện và đây là nguyên nhân chính gây mất điện. Và lịch mất điện này sẽ được báo trước để người dân chủ động sắp xếp công việc và cuộc sống không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bài viết dưới đây Viettel Dĩ An xin gửi đến bạn lịch cúp điện tháng 11 tại khu vực Dĩ An.

Lịch Cúp Điện Tháng 11 Khu Vực Dĩ An – Bình Dương

Lịch cúp điện Thành phố Dĩ An – Bình Dương ngày 5/11/2023


Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 5 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00
Khu vực: Khu Vực từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm -Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 5 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00
Khu vực: Khu vực từ ngã 3 Cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu, Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An), UBND phường Tân Bình,UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) – Khu vực từ Ngã 3 Đường Nguyễn Thị Tươi đến Dốc Ông Thập phường Tân Bình (Dĩ An). – Khu vực KP Tân Thiều, KP Tân Hiệp – Khu vực Mả 35, khu câu cá giải trí Hố Lang phường Tân Bình (Dĩ An). – Khu vực từ Ngã tư Bình Trị đến đầu đường Nguyễn Thị Tươi. – Khu Vực Cầu Bốn trụ -Phường Tân Bình
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 5 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00
Khu vực: Khu vực từ ngã 3 Cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu, Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An), UBND phường Tân Bình,UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) – Khu vực từ Ngã 3 Đường Nguyễn Thị Tươi đến Dốc Ông Thập phường Tân Bình (Dĩ An). – Khu vực KP Tân Thiều, KP Tân Hiệp – Khu vực Mả 35, khu câu cá giải trí Hố Lang phường Tân Bình (Dĩ An). – Khu vực từ Ngã tư Bình Trị đến đầu đường Nguyễn Thị Tươi. – Khu Vực Cầu Bốn trụ -Phường Tân Bình
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 5 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00
Khu vực: Khu vực dọc bên trái đường Thanh Niên từ đường DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An (Dĩ An). – Khu Vực từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm -Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 5 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00
Khu vực: Khu vực dọc bên trái đường Thanh Niên từ đường DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An (Dĩ An). – Khu Vực từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm -Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 5 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00
Khu vực: Khu vực dọc bên trái đường Thanh Niên từ đường DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An (Dĩ An). – Khu Vực từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm -Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 5 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00
Khu vực: Khu Vực từ Ngã 3 Đông Tân đến Ngã 3 Vườn Tràm -Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 5 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00
Khu vực: Khu vực từ ngã 3 Cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu, Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An), UBND phường Tân Bình,UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) – Khu vực từ Ngã 3 Đường Nguyễn Thị Tươi đến Dốc Ông Thập phường Tân Bình (Dĩ An). – Khu vực KP Tân Thiều, KP Tân Hiệp – Khu vực Mả 35, khu câu cá giải trí Hố Lang phường Tân Bình (Dĩ An). – Khu vực từ Ngã tư Bình Trị đến đầu đường Nguyễn Thị Tươi. – Khu Vực Cầu Bốn trụ -Phường Tân Bình
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 5 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00
Khu vực: Khu vực từ ngã 3 Cây Điệp đến ngã tư Chiêu Liêu, Khu vực từ Dốc Tân Bình đến Ngã tư Bình Trị phường Tân Bình (Dĩ An), UBND phường Tân Bình,UBND phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An) – Khu vực từ Ngã 3 Đường Nguyễn Thị Tươi đến Dốc Ông Thập phường Tân Bình (Dĩ An). – Khu vực KP Tân Thiều, KP Tân Hiệp – Khu vực Mả 35, khu câu cá giải trí Hố Lang phường Tân Bình (Dĩ An). – Khu vực từ Ngã tư Bình Trị đến đầu đường Nguyễn Thị Tươi. – Khu Vực Cầu Bốn trụ -Phường Tân Bình
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cúp điện Thành phố Dĩ An – Bình Dương ngày 6/11/2023


Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 6 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30
Khu vực: Khu vực đường Cô Bắc – phường Dĩ An- TP Dĩ An
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cúp điện Thành phố Dĩ An – Bình Dương ngày 7/11/2023


Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 7 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30
Khu vực: Khu vực đường Vũng Việt – phường Tân Đông Hiệp – TPDA
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cúp điện Thành phố Dĩ An – Bình Dương ngày 8/11/2023


Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 8 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30
Khu vực: Khu vực đường Vũng Việt – phường Tân Đông Hiệp – TPDA
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cúp điện Thành phố Dĩ An – Bình Dương ngày 9/11/2023


Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 9 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30
Khu vực: Khu vực đường Chiêu Liêu- phường Tân Đông Hiệp – TP DA
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cúp điện Thành phố Dĩ An – Bình Dương ngày 12/11/2023


Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 12 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 06:00 đến 07:00
Khu vực: Khu vực dọc theo đường Nguyễn An Ninh từ Ngã Ba Ngân Hàng đến Ngã Ba Xóm Nhang – Phường Dĩ An – Khu vực dọc theo đường Nguyễn An Ninh từ Ngã Ba Xóm Nhang đến Khu Trung Tâm Hành Chính Dĩ An – Phường Dĩ An- Khu vực đường Hai Bà Trưng – phương Tân Đông Hiệp ( Dĩ An ) – Khu vực đường Nguyễn Hữa Cảnh – phương Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực dọc theo đường Số 2 KCN Sóng Thần ( Dĩ An )
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 12 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00
Khu vực: Khu vực đường Quốc Lộ 1K từ Ngã 3 Lồ Ồ đến ngã 3 Cua Bảng Đỏ -Khu vực Khu B KTX ĐHQG-Phường Đông Hòa-TPDA
Lý do: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 12 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:00 đến 17:00
Khu vực: Khu vực đường Quốc Lộ 1K từ Ngã 3 Lồ Ồ đến ngã 3 Cua Bảng Đỏ – phường Bình An – TP Dĩ An- Khu vực Đường Suối Lồ Ồ , đường Thống Nhất – phường Bình An – TP Dĩ An – Khu vực từ Đường 30 Tháng Tư đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An)- Nhà Máy Giấy Tân Mai , nhà Máy Nước Bình An Phường Bình Thắng (Dĩ An)- Khu vực Đình Bình Thắng Phường Bình Thắng (Dĩ An)
Lý do: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 12 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 17:00 đến 18:00
Khu vực: Khu vực dọc theo đường Nguyễn An Ninh từ Ngã Ba Ngân Hàng đến Ngã Ba Xóm Nhang – Phường Dĩ An – Khu vực dọc theo đường Nguyễn An Ninh từ Ngã Ba Xóm Nhang đến Khu Trung Tâm Hành Chính Dĩ An – Phường Dĩ An- Khu vực đường Hai Bà Trưng – phương Tân Đông Hiệp ( Dĩ An ) – Khu vực đường Nguyễn Hữa Cảnh – phương Đông Hòa ( Dĩ An ) – Khu vực dọc theo đường Số 2 KCN Sóng Thần ( Dĩ An )
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cúp điện Thành phố Dĩ An – Bình Dương ngày 13/11/2023


Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 13 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30
Khu vực: Khu vực dọc theo đường Bùi Thị Xuân từ Ngã Tư Bình trị đến VP KP Tân Thắng – phường Tân Bình – TP Dĩ An
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cúp điện Thành phố Dĩ An – Bình Dương ngày 14/11/2023


Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 14 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30
Khu vực: Khu vực đường Đỗ Tấn Phong từ trạm bơm nước đến đường Mỹ Phước Tân Vạn – phường Tân Đông Hiệp – TP DA
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cúp điện Thành phố Dĩ An – Bình Dương ngày 15/11/2023


Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 15 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 07:30 đến 16:30
Khu vực: Khu vực Đường N3 KDC Bình An – phường Bình An -TP Dĩ An – Khu vực KDC Ngãi Thắng – phường Bình Thắng – TP DA
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Lịch cúp điện Thành phố Dĩ An – Bình Dương ngày 19/11/2023


Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 19 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00
Khu vực: Khu vực từ Ngã 3 Xây Lơn dọc theo đường Trần Hưng Đạo đến Nhà Thờ Dĩ An phường Đông Hòa (Dĩ An). – Khu vực từ Nhà Thờ Dĩ An dọc theo đường Tần Hưng Đạo đến Ngã 3 Ngân Hàng phường Dĩ An (Dĩ An). – Khu vực từ Cổng 15 dọc theo đường Lý Thường Kiệt đến Nhà Máy Xe Lửa Dĩ An (Dĩ An). – Khu vực Ấp Tây, Ấp Tây B, Ấp Đông phường Đông Hòa (Dĩ An). * UBND phường Đông Hòa, UBND phường Dĩ An.
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Điện lực: Điện Lực Dĩ An
Ngày: 19 tháng 11 năm 2023
Thời gian: Từ 11:00 đến 12:00
Khu vực: Khu vực từ cơ sở Heo 2/9 đến câu lạc bộ Thuận Thiên phường Đông Hòa (Dĩ An). – Khu vực từ Ngã 3 Xóm Nhang dọc theo đường Truông Tre đến Trung Tâm Hành Chính Dĩ An (Dĩ An). – Khu vực Đường số 6, số 8, số 9 KCN Sóng Thần-TP Dĩ An – Khu vực đường số 6 Bệnh Viện Ô Tô-TP Dĩ An
Lý do: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạng thái: Đã duyệt

Thông tin đang cập nhật

Nguồn: Thông tin từ các trang web chính thức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thông tin liên hệ của Viettel Dĩ An

  • Địa chỉ:
    • Văn phòng 1: 445 Nguyễn Tri Phương , Kp Bình Đường 4 , P. An Bình , Tp Dĩ An , Bình Dương
    • Văn phòng 2: Đc 2 : 27 Đường N3 , Kdc Phú Hồng Thịnh , P Bình Chuẩn , Tp Thuận An , Bình Dương
  • Điện thoại: 0961.59.7777 – 0964.881.881
  • Email: Vodinhuoc1988@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *